Segítség » Játékszabályzat

Makita a Facebook-on
Játékszabályzat

JÁTÉKSZABÁLYZAT ÉS LEÍRÁS

 

  1. A JÁTÉK CÉLJA ÉS A RÉSZVÉTEL MÓDJA:

A Makita Elektromos Kisgépértékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8000 Székesfehérvár, Kukurica utca 7., a továbbiakban: Szervező) szervezésében a társaságtól, illetőleg partnerétől vásárolt gépek kiegészítő garanciára regisztrálói számára nyereményjátékot szervez (a továbbiakban: Játék) az alábbi helyszínen és időpontban, az alábbi feltételek mellett:

 

1.1.          A Játékban kizárólag a 3.2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső természetes személyek (a továbbiakban: Játékos) vehetnek részt. A Játékban való részvétel további feltétele, a Játékban való részvételt megelőzően https://makitabejelentkezes.hu/index.php?pg=registration linken történő regisztráció név és érvényes e-mail cím megadásával.

 

1.2.      A részvétel további feltétele a jelen játékszabályzat és az adatvédelmi tájékoztató elfogadása.

 

2.     SORSOLÁS, NYEREMÉNY:

 

2.1.      A sorsolás negyedévente történik, a kisorsolt nyeremények a Játékos által megjelölt Viszonteladó Partner üzletében kerülnek átadásra. A Szervező a sorsoláson a nyertesek kisorsolása mellett új nyertest sorsol ki abban az esetben, amennyiben a nyertesek vagy azok valamelyike a jelen játékszabályzatban leírt feltételnek nem felelnek meg, vagy a nyereményüket az itt írt határidőben nem veszik át. (2 hét). A sorsolás gépi sorsolásos módszerrel történik. A sorsoláson az összes Játékban résztvevő közül sorsolunk.

 

2.2.      A sorsolás minden tárgy negyedévet követő hónap 15. napján 10 órai kezdettel kerül lebonyolításra a társaság székhelyén.

 

2.3.      A Szervező a nyereményt a Játékos által megjelölt Viszonteladó Partner üzletében adja át, a sorsolást követő 30 napon belül. A nyeremény másra át nem ruházható és készpénzre át nem váltható.

 

2.4.          A nyertesek nevét, és településének nevét a Szervező a https://www.makita.hu/nyertesek.html  internetes oldalon is közzéteszi.

 

3.     JÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐK KÖRE, KORLÁTOZÁSOK:

 

3.1.      A Szervező a Játékból kizárhatja azt a Játékost, aki az 1. pontokban írt feltételeknek nem felel meg. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A nyertesek kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében, amennyiben kifejezetten nem mondanak le a nyereményükről.

 

3.2.      A nyereményjátékban a Makita Elektromos Kisgépértékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság munkatársai, tulajdonosai, valamint a 2013. évi V. törvény (Polgári Törvénykönyv) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozók nem vehetnek részt.

 

4.     ADATVÉDELMI, ÉS EGYÉB INFORMÁCIÓK:

 

4.1.      A nyereményjátékról információk, a https://makitabejelentkezes.hu/jatekszabalyzat internetes oldalon találhatók, illetve a Játék során feltüntetett oldalakon./A nyereményjáték további részleteiről a Játékosok a helyszínen kapnak tájékoztatást.

 

4.2.      A Játékos, jelen játékszabály elfogadásával hozzájárul személyes adatainak, a Szervező által marketing célokra történő felhasználásához. A Játékos adatait a Szervező saját adatbázisában rögzíti.

 

4.3.      A személyes adatok felvételét, valamint kezelését és feldolgozását Szervező kizárólag saját marketing anyagok eljuttatására használja fel, azokat harmadik félnek, a Játékos előzetes beleegyezése nélkül át nem adja.

 

4.4.      A kezelt adatok köre regisztráció esetén a Játékos neve, valamint e-mail elérhetősége.

 

4.5.      A Játékos a regisztrációjának elküldésével tudomásul veszi és elfogadja a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt.

 

4.6.      A Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, a Játék időtartamának kiterjesztésére, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a https://makitabejelentkezes.hu/jatekszabalyzat oldalon értesülhetnek.

 

 

Kelt: Székesfehérvár, 2023. január 25.

 

 

Hírlevél feliratkozás:

*
Felhasználási terület:

Az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat elolvastam/megismertem.
Hozzájárulok személyes adataim kezeléséhez ( regisztrációval, garanciával kapcsolatosan, Ajánlatokkal, Akciókkal kapcsolatban történő megkereséssel, részemre küldött Hírlevelek, Letölthető dokumentációkhoz történő hozzáféréssel kapcsolatban).

Email marketing by NeoSoft